Contes de músics

Coneguts músics i cantants d'arreu del món que estimen la cultura popular de tradició oral ens han regalat contes tradicionals que a continuació podeu escoltar:

 
Gràcies als nostres col·laboradors hem après que podem "contar cançons i cantar contes". Amb aquesta idea demanem la complicitat d'artistes musicals per enriquir la cultura popular de tradició oral amb un conte, que contingui si escau una petita cançó. Conta'ns artista amic!