VI Bases

  Bases del concurs
descarrega el pdf 70'0 kb


1. CONVOCATÒRIA:
L'Associació COMSOC – Comunicació́ Social convoca per al curs escolar 2014/15 la sisena edició́ del “Concurs de podcast - Contes del Món”, que compta amb la col·laboració́ del Departament d'Ensenyament, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Explicar contes és un art molt antic que encara és viu a totes les cultures del nostre planeta. Aquest concurs vol contribuir al coneixement de les realitats socials d’aquestes cultures, en especial la dels països que han estat esborrats de la història oficial o la dels pobles del món que encara avui són els eterns oblidats. Per això amb el concurs de contes volem que siguin els petits i grans els qui rescatin la memòria de les regions que reben el desafortunat qualificatiu de “en vies de desenvolupament”, però també les històries dels pobles que es neguen a desaparèixer i que lluiten per conservar vives les seves tradicions i la seva terra. Des del nord d’Europa passant per l’orient, l’Àsia Oriental, els països africans, Llatinoamèrica, nord Amèrica o casa nostra.

Lluny dels “índex” que converteixen uns pobles en més desenvolupats que d’altres, volem potenciar la tolerància entre qui llegeixin o escoltin els relats i, alhora, ajudar-nos descobrir les semblances i diferències entre totes les persones que compartim la Terra.

Recollir la saviesa de les nostres àvies i avis o dels pobles més antics en forma de conte és un exercici essencial no només per contribuir a donar a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició́ oral sinó també per rescatar la memòria dels pobles i les seves lluites. Això serà̀ possible gràcies a la participació́ dels principals actors d'aquesta iniciativa, els infants, joves i adults de parla catalana que conviuen al Planeta Terra.


2. PARTICIPANTS:
La participació està oberta als infants, joves i adults de parla catalana del Planeta Terra. La participació pot ser individual o col·lectiva, i caldrà inscriure's prèviament a través del formulari que restarà obert fins el 19 de novembre del 2014. Caldrà assumir una aportació de 5 euros (participació individual) o de 50 euros (participació col·lectiva).

Els infants i joves poden fer efectiva la seva participació col·lectiva a través dels centres educatius de Primària i Secundària dels territoris de parla catalana (Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, i País Valencià) i de les comunitats catalanes que viuen a l'exterior. Les persones adultes poden participar de forma individual o col·lectiva a través, per exemple, d'un centre educatiu d'adults (Consorci de Normalització́ Lingüística, Escola d'adults, Escola d'escriptura, etc.), d'una entitat o col·lectiu social.

Els participants, es presentin de forma individual o col·lectiva, s'inclouran en una d'aquestes categories: 
 
MODALITAT INFANTS I JOVES
Categories: 
- Primera: Cicle Inicial i Mitjà (1r, 2n, 3r, 4rt)
- Segona: Cicle Superior i 1r Cicle d'ESO
- Tercera: 2n Cicle d'ESO i Batxillerat

MODALITAT ADULTS 
Categories:
- Primera: Nivells inicial i bàsic
- Segona: Nivells elemental i intermedi
- Tercera: Nivells suficiència i superior

Cada centre educatiu i cada autor podrà presentar més d'un podcast.
logo contes del mon     


3. EL PODCAST:
Cada podcast haurà de ser un conte popular, tradicional o de creació pròpia que reflecteixi la cultura i la vida d'un poble o bé que retrati la lluita d’una comunitat propera o llunyana. Per exemple, la dels veïns al barri o la d’algun moviment organitzat fora de les fronteres de casa nostra

Hauran de ser contes populars, tradicionals o de creació pròpia que no vulnerin els drets de propietat intel·lectual, és a dir, contes sense autoria reconeguda. Les obres sonores participants estaran sota la Llicència Creative Commons.

L'idioma vehicular del conte serà el català, dit també valencià o balear. Es podran introduir fragments en altres llengües sempre i quan no alteri la comprensió́ del relat.

L'estil radiofònic de la narració del conte és lliure i es pot utilitzar qualsevol recurs artístic que es consideri adequat. Fem especial èmfasi en l’ús d’efectes sonors que ajudin a situar l’oient en l’espai descriptiu del conte.

La durada del podcast no podrà superar els 4 minuts. El fitxer d’àudio presentat a concurs ha de ser en format MP3. Es recomana fer l’enregistrament en una freqüència de mostratge de 44,1 kHz o a 128 kbps. Podeu accedir al material de suport per enregistrar i editar les vostres obres sonores clicant a www.contesdelmon.org/ca/concurs/suport

La música del conte haurà de ser de creació pròpia o pertànyer a la família de la música lliure. Per fer la tria us recomanem accedir a www.contesdelmon.org/ca/concurs/musicalliure

Les obres que no superin un mínim de qualitat tècnica per a ser difoses podran ser excloses del concurs. També podran ser exclosos tots aquells podcasts que no s'ajustin a les bases o que no respectin els valors de tolerància i convivència promoguts per la comunitat educativa. 


4. EL DIBUIX:
Cada conte participant ha de ser il·lustrat amb un dibuix representatiu de la història. Imatge que servirà per acompanyar l'obra a la web i al sisè “Llibre i disc dels Contesdelmon.org” si el vostre podcast està entre els finalistes.

Per tal què el dibuix aparegui bé en el llibre ha de complir tres característiques claus:

a) El dibuix ha d'ocupar un DIN 4 sencer.

b) Deixar en blanc el fons de la il·lustració.

c) No escriure el nom del conte ni cap altre text. 


5. TRAMESA I CALENDARI DE PARTICIPACIÓ:
L'enviament del podcast, el text del conte (en format “.doc”) i el dibuix (en “jpg” i l'original), juntament amb el formulari, s'haurà de realitzar abans del divendres 20 de març del 2015 (00h catalana).

Cada podcast presentat ha de tenir un títol: (el nom del document ha de tenir vuit caràcters i sense espais. Per exemple: "veu_selva.mp3"). Ha de portar el mateix nom el fitxer de so en “.mp3”, el dibuix en “.jpg”, i el text en ".doc".

El text, l'àudio i el dibuix del conte s'han d'enviar a través del formulari de tramesa online que us facilitaran en el seu moment a www.contesdelmon.org.

En el cas concret de la il·lustració envieu una còpia escanejada en ".jpg" a través del formulari de participació i l'original a LabCoop c/ Casp, 43 baixos 1a, 08010 Barcelona a l'atenció de COMSOC - Comunicació Social.

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases. 


6. DIFUSIÓ:
Els organitzadors penjaran els podcast a la web www.contesdelmon.org perquè els internautes els puguin escoltar i comentar de forma permanent. En paral·lel alguns dels contes participants els emetran les “Ràdios amigues” de la iniciativa.

Les obres participants podran formar part del repertori de les "Diades dels Contes del Món" que l'Associació COMSOC dinamitza amb els animadors de l'AMAPEI.


7. JURATS:
Un jurat format per professionals del món de la cultura, la comunicació i representats d'ONL (Organitzacions No Lucratives) resoldran el dilluns 7 d'abril del 2015 els contes semifinalistes que optaran a ser publicats en el sisè llibre i disc del “Concurs de podcast – Contes del Món”.

Posteriorment hi haurà 10 dies de votació online: del dilluns 7 al divendres 17 d'abril. El jurat popular online triarà els contes finals que integraran el material. El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el dijous 23 d'abril.

La votació popular online és lliure i es pot fer a múltiples contes. Ara bé, tans sols es podrà votar una vegada pel mateix podcast i en cas d'identificar votacions repetides d'un mateix subjecte només es comptabilitzaran com un vot.

L'organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte o resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista en les bases. 


8. PREMIS:
Amb els contes finalistes, al llarg del segon quadrimestre del 2015, publicarem el sisè “Llibre i disc dels Contesdelmon.org” que d'acord amb el pressupost disponible serà en suport paper i cd o digital. Als finalistes els premiarem amb UN exemplar de la publicació i a totes les participants amb un diploma. Considerem -lluny de materialismes- que és la millora manera d'alimentar la cultura popular i premiar als participants.
 
 
Bases del concurs
descarrega el pdf 70'0 kb