V Bases

Escolta, participa, vota i celebra!

  Bases del concurs
descarrega el pdf 312 kb


1. CONVOCATÒRIA:
L'Associació COMSOC – Comunicació Social convoca per al curs escolar 2013/14 la cinquena edició del “Concurs de podcast - Contes del Món”, que compta amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura,  del Consorci per a la Normalització Lingüística i de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.

Explicar contes és un art molt antic que és viu encara a totes les cultures del nostre planeta. Aquest concurs vol contribuir al coneixement de les realitats socials d’aquestes cultures, en especial dels països en vies de desenvolupament segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH), a la potenciació de la tolerància entre qui llegeixin o escoltin els relats i, alhora, ajudar-nos a fer descobrir les semblances i diferències entre totes les persones que compartim la Terra.

L'objectiu de la iniciativa es contribuir a donar a conèixer la infinita varietat de la cultura popular de tradició oral, la importància de la paraula i de les històries que expressen la manera de sentir i pensar de tots pobles, en especial dels esmentats. Serà possible gràcies a la participació dels actors principals d'aquesta iniciativa, els infants i joves de parla catalana del planeta Terra.


2. PARTICIPANTS:
Els infants i joves dels centres educatius de Primària i Secundària dels territoris de parla catalana (Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, Franja de Ponent, Illes Balears, i País Valencià) i la mainada de les comunitats catalanes que viuen a l'exterior que hagin formalitzat la inscripció. En aquesta edició també poden participar les persones adultes, tant si formen part d'un centre educatiu d'adults (Consorci de Normalització Lingüística, Escola d'adults, Escola d'escriptura, etc.) com de manera individual. 

Els participants s'inclouran en una d'aquestes categories:
MODALITAT INFANTS I JOVES
Categories: 
- Primera: Cicle Inicial i Mitjà (1r, 2n, 3r, 4rt)
- Segona: Cicle Superior i 1r Cicle d'ESO
- Tercera: 2n Cicle d'ESO i Batxillerat

MODALITAT ADULTS 
Categories:
- Primera: Nivells inicial i bàsic
- Segona: Nivells elemental i intermedi
- Tercera: Nivells suficiència i superior

Els autors d'aquests contes poden ser a títol individual o col·lectiu (en grup).
logo contes del mon     

Cada centre educatiu i cada autor podrà presentar més d'un podcast.


3. EL PODCAST:
Cada podcast haurà de ser un conte popular, tradicional o de creació pròpia que reflecteixi la cultura i la vida d'un poble, amb preferència pels països en vies de desenvolupament humà d'acord amb l'IDH. De forma optativa podeu crear un conte sobre el comerç just que estigui vinculat, és clar, a un o diversos pobles de la Terra.

Hauran de ser contes populars, tradicionals o de creació pròpia que no vulnerin els drets de propietat intel·lectual, és a dir, contes sense autoria reconeguda. Les obres sonores participants estaran sota la Llicència Creative Commons.

L'idioma vehicular del conte serà el català, dit també valencià o mallorquí. Es podran introduir fragments en altres llengües sempre i quan no alteri la comprensió del relat.

L'estil radiofònic de la narració del conte és lliure i es pot utilitzar qualsevol recurs artístic que es consideri adequat.

La durada del podcast no podrà superar els 4 minuts. El fitxer d’àudio presentat a concurs ha de ser en format MP3. Es recomana fer l’enregistrament en una freqüència de mostratge de 44,1 kHz o a 128 kbps. Podeu accedir al material de suport per enregistrar i editar les vostres obres sonores clicant a www.contesdelmon.org/ca/concurs/suport

La música del conte haurà de ser de creació pròpia o pertànyer a la família de la música lliure. Per fer la tria us recomanem accedir a www.contesdelmon.org/ca/concurs/musicalliure

Les obres que no superin un mínim de qualitat tècnica per a ser difoses podran ser excloses del concurs. També podran ser exclosos tots aquells podcasts que no s'ajustin a les bases o que no respectin els valors de tolerància i convivència promoguts per la comunitat educativa.


4. EL DIBUIX:
Cada conte participant ha de ser il·lustrat amb un dibuix representatiu de la història. Imatge que servirà per acompanyar l'obra a la web i al cinquè  “Llibre i disc dels Contesdelmon.org” si el vostre podcast està entre els finalistes.

Per tal què el dibuix aparegui bé en el llibre ha de complir tres característiques claus:

a) El dibuix ha d'ocupar un DIN 4 sencer.

b) Deixar en blanc el fons de la il·lustració.

c) No escriure el nom del conte ni cap altre text.


5. TRAMESA I CALENDARI DE PARTICIPACIÓ:
L'enviament del podcast, el text del conte (en format “.doc”) i el dibuix (en “jpg” i l'original), juntament amb el formulari, s'haurà de realitzar abans del diumenge 23 de març del 2014 (00h catalana).

Cada podcast presentat ha de tenir un títol: (el nom del document ha de tenir vuit caràcters i sense espais. Per exemple: "veu_selva.mp3"). Ha de portar el mateix nom el fitxer de so en “.mp3”, el dibuix en “.jpg”, i el text en ".doc".

El text, l'àudio i el dibuix del conte s'han d'enviar a través del formulari de tramesa online que us facilitaran en el seu moment a www.contesdelmon.org.

En el cas concret de la il·lustració envieu una còpia escanejada en ".jpg" a través del formulari de participació i l'original a Xarx@ntoni (c/ Manso, 24 - 28 08015 Barcelona) a nom de COMSOC - Comunicació Social.

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les seves bases.


6. DIFUSIÓ:
Els organitzadors penjaran els podcast a la web www.contesdelmon.org perquè els internautes els puguin escoltar i comentar de forma permanent. En paral·lel alguns dels contes participants els emetran les “Ràdios amigues” de la iniciativa.

Les obres participants podran formar part del repertori de les "Diades dels Contes del Món" que l'Associació COMSOC dinamitza amb els animadors de l'AMAPEI, i els contes sobre el comerç just podran formar part del repertori de l'espectacle de contes del món sobre comerç just que organitzaran durant el curs 2013/14.


7. JURATS:
Un jurat format per professionals del món de la cultura, la comunicació i representats d'ONL (Organitzacions No Lucratives) resoldran el dimarts 8 d'abril del 2014 els contes semifinalistes que optaran a ser publicats en el cinquè llibre i disc del “Concurs de podcast – Contes del Món”.

Posteriorment hi haurà 10 dies de votació online a través de www.contesdelmon.org : del dimecres 9 d'abril al dissabte 19 d'abril. El jurat popular online triarà els contes finals que integraran el material. El resultat de la votació popular es donarà a conèixer el dimecres 23 d'abril.

La votació popular online és lliure i es pot fer a múltiples contes. Ara bé, tans sols es podrà votar una vegada pel mateix podcast i en cas d'identificar votacions repetides d'un mateix subjecte només es comptabilitzaran com un vot.

L'organització tindrà la facultat i la competència exclusiva per interpretar qualsevol dubte o resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant la vigència del concurs i que no estigui prevista en les bases.


8. PREMIS:
Amb els contes finalistes, al llarg del segon quadrimestre del 2014, publicarem el cinquè “Llibre i disc dels Contesdelmon.org” que d'acord amb el pressupost disponible serà en suport paper i cd o digital. Als finalistes els premiarem amb UN exemplar de la publicació i un diploma. Considerem -lluny de materialismes- que és la millora manera d'alimentar la cultura popular i premiar als participants.

 
 
Bases del concurs
descarrega el pdf 312 kb